Κάρτα Υγείας Αθλητή

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4479/ 2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισμού, η διαδικασία της πιστοποίησης της υγείας των αθλητών – αθλητριών από την αγωνιστική περίοδο 2018 – 19 και εφεξής τροποποιείται ως ακολούθως…

  • Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η ρύθμιση αφορά όλους τους ενεργούς αθλητές και αθλήτριες, όπως και τις νέες εγγραφές.
  • Η κάρτα υγείας αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δε συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
  • Η κάρτα υγείας αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή μαζί με το δελτίο αθλητή και είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
  • Η κάρτα υγείας αθλητή θεωρείται από ιατρούς καρδιολόγους των μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων, ή από ιατρούς καρδιολόγους έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, καθώς και από ιατρούς καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.
  • Η κάρτα υγείας αθλητή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ο. Τζούντο και αφορά κάθε είδους αθλητική εκδήλωση αγωνιστικού χαρακτήρα, η μη προσκόμιση της στον αρμόδιο διαιτητή θα συνεπάγεται την απαγόρευση της συμμετοχής του αθλητή στον αγώνα.

Κατεβάστε εδώ το Athlete Health Card (διαστάσεις 10 εκ. x 15 εκ.)


Κοινή Υπουργική ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/2018 ΦΕΚ 3254/Β/8-8-2018 Κάρτα Υγείας Αθλητή.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ HERE