ΝEA
5/10/24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αλλά Νέα μας