Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Υπενθύμιση σχετικά με το Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των σωματείων για την ορθή αλλά και συνεχή ενημέρωση των στοιχείων των αθλητών της δύναμής τους στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΜΑΦ).

Κατόπιν τούτου σας αποστέλλουμε το συγκεκριμένο φύλλο EXCEL και παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωσή του.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Αλλά Νέα μας