ΝEA
7/7/24

Ηλεκτρονικό Μητρώο - Εξουσιοδότηση χρήστη πλατφόρμας

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των σωματείων για τη χρήση του ηλεκτρονικού μητρώου παρακαλείσθε για τη συμπλήρωση του εντύπου και τον ορισμό έως 2 χρηστών το αργότερο έως την Τετάρτη 10/07/2024.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Αλλά Νέα μας