ΝEA
7/4/24

Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων

Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

Αλλά Νέα μας