ΝEA
3/11/24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προκήρυξη

Αλλά Νέα μας