ΝEA
4/15/24

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η λίστα επιτυχόντων των εξετάσεων 1ου και 2ου DAN

Με τη συμμετοχή 74 τζουντόκα, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Shiai Club, οι εξετάσεις 1ου-2ου Dan της ΕΟ Τζούντο. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν από την Κεντρική Επιτροπή Ιεραρχίας Νταν και Επιμόρφωσης.

Η λίστα των επιτυχόντων

Αλλά Νέα μας