ΝEA
5/15/24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

Συνημμένα θα βρείτε τον εγκεκριμένο κανονισμό Αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αλλά Νέα μας