ΝEA
3/1/24

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/3/2024

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/3/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αλλά Νέα μας