ΝEA
4/19/24

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι η διαδικασία έκδοσης δελτίων αλλάζει και θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Κατόπιν τούτου από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 η Ε.Ο.Τζούντο δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις έκδοσης δελτίων με υποβολή δικαιολογητικών.

Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν προς τα σωματεία οι οδηγίες για την έκδοση ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΗ.

Για την ΕΟ Τζούντο

Αλλά Νέα μας