ΝEA
2/9/24

Επείγουσα ανακοίνωση

Σε συνέχεια προτάσεων από τους εκπροσώπους των σωματείων η οργανωτική επιτροπή έλαβε υπόψη το αίτημά τους να ολοκληρωθεί αρχικά η ζύγιση των αθλητών για τα επικείμενα προκριματικά Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση για να αποφευχθούν δυσχέρειες και ανεπιθύμητες διαγραφές αθλητών. Δεδομένης της ηλικίας των αθλητών και της φύσης της διοργάνωσης η πρόταση έγινε δεκτή. Το πρόγραμμα μένει ως έχει όσον αφορά το σκέλος των ζυγίσεων. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γυμναστήριο έκαστης διοργάνωσης το πρωί πριν την έναρξη των αγώνων 07:45 και θα μπορούν να συνδεθούν οι εκπρόσωποι στον ίδιο σύνδεσμο η διαδικασία θα είναι σύντομη καθώς δεν θα υπάρχουν αλλαγές στα κιλά.

Αλλά Νέα μας