Επείγουσα ανακοίνωση

Σας διαβιβάζουμε την επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Ι. Βρούτση η οποία αφορά στην επιτακτική και άμεση ανάγκη συμπλήρωσης του Μητρώου Αθλητικών Φορέων από όσα σωματεία δεν έχουν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού όσα σωματεία δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία τους δεν θα επιχορηγηθούν.

Σας αποστέλλουμε, για ακόμα μια φορά, τα σχετικά υπολογιστικά φύλλα ( excel ) τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ΑΜΕΣΑ στο email της Ομοσπονδίας directorhjf@yahoo.gr από τα σωματεία που δεν τα έχουν ακόμα στείλει.

Αθλητές - Αθλήματα

Σωματεία από Ομοσπονδία

ΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΦ

Αλλά Νέα μας