ΝEA
3/23/24

Σεμινάριο και Σχολή Διαιτησίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο σε συνεργασία με την ΚΕΔ ανακοινώνει Σεμινάριο Διαιτησίας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 και 31 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αλλά Νέα μας