Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ της ΕΟ Τζούντο (27/3)

Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στις 27/3/2024.

Η ανακοίνωση

Αλλά Νέα μας