ΝEA
2/9/24

Ανακοίνωση για σχολή προπονητών Τζούντο Β' επιπέδου

Καλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών Τζούντο Β επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , να δηλώσουν εγγράφως στην Ε.Ο.Τζούντο το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο.Τζούντο, έως την Παρασκευή 16/2/2024.

Το προαπαιτούμενο στοιχείο το οποίο θα χρειαστεί ο υποψήφιος σπουδαστής για να συμμετάσχει στη Σχολή Β΄ Κατηγορίας θα είναι το παρακάτω:

- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η προπονητική εμπειρία πρέπει να είναι ελάχιστης διάρκειας 8 μηνών ως προπονητής Γ’ επιπέδου σε αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο (με μικτές αποδοχές 250€)

Η προπονητική εμπειρία αποδεικνύεται με :

α) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»(έντυπο 3 ή 4) ή ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο και

β) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.

Αλλά Νέα μας